Stage en afstuderen

Kies je voor stage en afstuderen Informatica en Technische Informatica bij HydroLogic, dan mag je van ons verwachten:

Wij verwachten van jou:

Eigen onderwerp

Misschien heb je zelf een onderwerp dat je zou willen onderzoeken? Ook dat is mogelijk, we stellen regelmatig in samenwerking met studenten opdrachten op. In overleg met jouw opleiding en je begeleider zorgen we er in het geval van een afstudeeropdracht voor dat je na het afsluiten van de geplande periode ook echt klaar bent en kunt afstuderen.

Studeer je Informatica aan een universiteit?

Ook met jou formuleren we graag een opdracht op het gebied van data mining, big data of artificiële intelligentie. Begeleiding vindt plaats door ervaren professionals met een vergelijkbare opleiding.

Alle opdrachten

Hieronder vind je verschillende opdrachten, het kan voorkomen dat je een opdracht bekijkt die al wordt uitgevoerd door een collega. Gebruik de opdrachten om te zien wat bij ons een mogelijke opdracht voor jou zou kunnen zijn en ons te laten weten waar je interesse ligt. Wij stemmen alle stage en afstudeeropdrachten altijd in nauw overleg af met de student en de Hogeschool om er zeker van te zijn dat we aan alle eisen voldoen en de student meteen aan de slag kan!